Het definitief energielabel is per 1 januari 2015 verplicht bij de verkoop of verhuur en oplevering van woningen. Het label verschilt van het energielabel dat al sinds 2008 verplicht is.

Wat is het energielabel?
Het energielabel laat de energieprestatie van een woning zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A (weinig besparingsmogelijkheden) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

In januari 2015 krijgen alle huiseigenaren, die nog geen energielabel hadden, een Nieuw Energielabel Woning 015voorlopig energielabel per post thuis gestuurd. Dit is gebaseerd op bouwjaar van de woning en is voor enkele tientjes te corrigeren voor genomen maatregelen en eenvoudig online via enkele vragen om te zetten in een definitief energielabel

Een huis verhuren of verkopen zonder energielabel? Vergeet het maar. Woningeigenaren die een huis zonder energielabel verkopen of verhuren krijgen gewoon een boete. Kassa, maximaal 405 euro. Dat meldt het ministerie van Wonen en Rijksdienst.
Op 1 januari is de nieuwe wetgeving rondom het energielabel ingegaan.


Energielabel voor huizen.

Minder OZB voor geïsoleerde huizen
Amsterdam, 15 februari 2011 - Als het aan de Partij voor de Dieren Amsterdam ligt, krijgen eigenaren van energiezuinige woningen binnenkort een korting op hun Onroerende Zaak Belasting (OZB). Woensdag zal de partij tijdens de raadsvergadering met een voorstel komen om de hoogte van de OZB afhankelijk te maken van het energielabel van de woning.
Sinds 1 januari 2008 worden huiseigenaren die hun huis willen verkopen of verhuren verplicht in het bezit te zijn van een energielabel. Het label categoriseert woningen in label A (goed geïsoleerd en zuinig) tot en met G (niet geïsoleerd met een hoog energieverbruik). Door de ernergiezuinigheid van een woning in kaart te brengen, worden indirect energiebesparende maatregelen gestimuleerd. Het label is tot nu toe echter alleen verplicht voor nieuwe verhuur en verkoop.

De verplichting om een energielabel te bezitten, zou volgens de Partij voor de Dieren (PvdD) voor alle huiseigenaren in Amsterdam moeten gelden. “Eigenaren die niet van plan zijn binnenkort hun huis te verhuren of verkopen, worden nu niet gestimuleerd om hun huis energiezuiniger te maken. Wij willen ook deze eigenaren gaan confronteren met de energiestatus van hun woning. We willen eigenaren daarbij aansporen om hun woning goed te isoleren. Volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’, zou een eigenaar van een woning met label G meer OZB moeten betalen dan een eigenaar van een huis met A-label”, aldus Johnas van Lammeren (fractievoorzitter PvdD Amsterdam).
De motie van de partij vermeldt dat het nadrukkelijk niet het doel is om in totaal meer belasting te innen. Ze wil slechts eigenaren van energiezuinige woningen een voordeel geven ten opzichte van eigenaren van slecht geïsoleerde woningen. Momenteel worden nog geen sancties opgelegd wanneer een huiseigenaar bij verkoop of verhuur geen energielabel kan overleggen. De sancties worden nog voorbereid door het Rijk en moeten uiterlijk 1 januari 2013 zijn ingevoerd.
Ondertussen moet Amsterdam zelf iets gaan doen om energiebesparende maatregelen in huizen te stimuleren, vindt de partij. Amsterdam wil in 2025 de totale CO2-uitstoot van de stad hebben teruggebracht tot 40% van de CO2-uitstoot van 1990. Tot nu toe stijgt de uitstoot van CO2 echter nog ieder jaar. “Juist in Amsterdam, waar zoveel oude, slecht geïsoleerde woningen staan, zijn energiezuinige maatregelen daarom noodzakelijk. Door de OZB energielabelafhankelijk te maken, kunnen we als stad een belangrijke stap in de goede richting zetten,” aldus Johnas van Lammeren. De Amsterdamse gemeenteraad beslist woensdag over het plan.
Bron: pvdd

In oktober 2009 presenteert de minister voor Wonen, Wijken en Integratie het verbeterde label. Dit label is vanaf 1 januari 2010 beschikbaar voor consumenten.

Huizen die jonger zijn dan 10 jaar hebben geen verplichting tot een energielabel. Deze zijn al energiezuinig gebouwd.
U ziet in één oogopslag of een woning zuinig of onzuinig is. De verwachting is dat zuinige woningen makkelijker verkocht of verhuurd worden, en dat ze dus meer waard zijn.
Alleen een gecertificeerd adviseur kan een officieel energielabel voor uw huis uitgeven.
Energielabel voor huizen toegelicht. Het energielabel geeft aan in welke klasse een woning valt, van A tot en met G.


Vernieuwd energielabel voor huizen
Het energielabel voor woningen is vernieuwd en is vanaf 1 januari 2010 voor consumenten beschikbaar. "Ik heb er alle vertrouwen in dat door deze verbeteringen het energielabel een geslaagde doorstart maakt. Het energielabel is en blijft een belangrijk instrument om woningeigenaren objectief te informeren over de energieprestatie van hun woning", aldus Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie in een brief aan de Tweede Kamer.
Het energielabel is op diverse onderdelen verbeterd.
• De lay-out is verbeterd en getest onder meer dan 500 consumenten. Essentie van de lay-out is dat de consument in staat is om de boodschap van het energielabel beter te begrijpen en wordt aangezet tot het nemen van energiebesparende maatregelen.
• Bij het energieverbruik wordt voortaan aangegeven wat het gestandaardiseerd energieverbruik is voor elektriciteit, gas en/of warmte. Zo kan het label gebruikt worden om het energieverbruik van verschillende woningtypen met elkaar te vergelijken.
• Er zijn nieuwe technieken opgenomen om te bepalen welk label de woning krijgt. Het gaat hier bijvoorbeeld om een uitbreiding met decentrale ventilatie, micro warmtekrachtkoppeling (Hre-ketel), douchewarmtewisselaar en bodemisolatie van de kruipruimte. Voor het borgen van de kwaliteit van het label zijn meerdere maatregelen getroffen.
• Een woning moet door een medewerker van een gecertificeerde bedrijf beoordeeld worden. Ook moet het gecertificeerde bedrijf minstens één keer per jaar een interne kwaliteitscontrole uitvoeren en de resultaten hiervan overleggen aan de certificerende instelling, die de kwaliteitscontroles uitvoert.
• De controles door de certificerende instellingen zijn verder aangescherpt. Bij afwijkingen worden extra controles uitgevoerd bij het bedrijf waar de afwijking is opgetreden. Bij structurele fouten wordt het certificaat ingetrokken of opgeschort. Verder is het opnameprotocol eenvoudiger gemaakt, zodat de kans op afwijkingen door verkeerde opnamegegevens veel kleiner is.
De gewijzigde regeling moet drie maanden ter goedkeuring voorliggen in Brussel, waardoor deze op 1 januari 2010 beschikbaar is. Dit geeft partijen, zoals energielabeladviseurs, makelaars en notarissen, installateurs en aannemers de tijd om hun dienstverlening op aan te passen.
Minister Van der Laan gaat onderzoeken of het mogelijk is om te sanctioneren met bijvoorbeeld een bestuurlijke boete als er bij verkoop of verhuur geen label is. In de praktijk wordt er in de akte van levering vaak een afspraak gemaakt tussen verkoper en koper dat er géén energielabel aanwezig is.
Minvrom.nlSubsidie woningisolatie

Subsidie vloerisolatie.

 


Subsidie gevelisolatie.

Subsidie dakisolatie

 


Allerlei subsidies voor jou

Subsidie regelingen


Energielabel
Introductie
Het energielabel geeft de energiezuinigheid van de woning aan in vergelijking met andere woningen van hetzelfde type. Bovendien geeft het label inzicht in de mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te treffen. Deze maatregelen leiden tot lagere energielasten en meer comfort.

Begin januari is het verbeterd energielabel gepresenteerd. U kunt een voorbeeld van dit label hieronder downloaden. Het energielabel is aangepast zodat in één oogopslag duidelijk wordt voor welk type woning het label bedoeld is. Ook geeft het label precies aan welke maatregelen genomen kunnen worden om het huis energiezuiniger te maken, waardoor ook de energiekosten kunnen dalen.

Het verbeterde energielabel is naar verwachting vanaf oktober 2009 beschikbaar. Het bestaande energielabel, dat sinds 1 januari 2008 op de markt is, blijft gewoon geldig en behoudt zijn juridische geldigheid van 10 jaar. Een voorbeeld van dit label kunt u hieronder downloaden. De classificering op deze energielabels is namelijk juist. Woningeigenaren die al een label hebben, kunnen vanaf oktober 2009 het verbeterde energielabel via internet kosteloos aanschaffen.
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=31994


Energielabel verbeterd en duidelijker voor consument
07-01-2009
Het energielabel is verbeterd. Minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie schrijft de Tweede Kamer dat het energielabel is aangepast zodat in één oogopslag duidelijk wordt voor welk type woning het label is. Ook geeft het label precies aan welke maatregelen genomen kunnen worden om het huis energiezuiniger te maken, waardoor ook de energiekosten kunnen dalen.

De minister verwacht dat het verbeterde label huiseigenaren verder stimuleert tot het nemen van energiebesparende maatregelen. De overheid draagt daar aan bij met regelingen en subsidies.

Een concreet voorbeeld is de regeling Groen beleggen. Daarmee kunnen woningeigenaren een (groene) hypotheek gebruiken om onder aantrekkelijke financieringsvoorwaarden energiebesparende maatregelen in hun woning te treffen.

Het afgelopen jaar is veel kritiek geweest op de kwaliteit van het energielabel. Om het label te verbeteren is nauw overleg gevoerd met vele belanghebbenden, zoals de Woonbond, Aedes, de Nederlandse Vereniging van Makelaars en de Vereniging Eigen Huis. Daarnaast is het label getoetst bij consumentenpanels.

Inmiddels zijn in 2008, het eerste jaar van het energielabel, bij de verkoop of verhuur van een woning al 739.000 labels verstrekt. Het verbeterde energielabel wordt de komende weken in produktie genomen en is vanaf begin maart 2009 beschikbaar. Het bestaande energielabel, dat vanaf 1 januari 2008 op de markt is, blijft gewoon geldig. Woningeigenaren die al een label hebben, kunnen vanaf begin maart het verbeterde energielabel via internet kosteloos aanschaffen.
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=38388


Groot deel huizen vreet nog energie
10-01-2008  - Acht procent van de bijna 54.000 huizen die zijn voorzien van een energielabel vreet energie. Dat blijkt uit gegevens van SenterNovem. Acht dagen nadat woningen die van huurder of eigenaar veranderen, over een energielabel moeten beschikken, staat de teller op 53.975. Op 31 december stonden er al 52.397 gelabelde huizen geregistreerd. Tussen de 900 en 1500 adviseurs van 150 gecertificeerde bedrijven beoordeelden de woningen.
Bron: http://www.senternovem.nl/energielabelgebouwen/nieuws/groot_deel_huizen_vreet_nog_energie.asp


Veel huizen hebben laagste energielabel
Van de 64.109 huizen die inmiddels van een energielabel zijn voorzien, valt bijna de helft in de ‘allerslechtste’ E, F of G-categorieën.
Gebleken is dat 29.942 huizen een E-, F- of G-label hebben. Nog eens 14.500 huizen hebben een D-certificering. ,,Alles hoger dan D is absoluut niet energiezuinig te noemen.’’ Dit jaar zijn al bijna 12.000 energielabels uitgegeven, zo blijkt uit de cijfers van SenterNovem. De energielabels zijn per 1 januari verplicht voor mensen die hun huis willen verkopen of verhuren. Bij het totale aantal woningen dat nu voorzien is van een energielabel gaat het om ruim 13.000 koopwoningen en bijna 51.000 huurwoningen. De huurwoningen zijn veelal in bezit van woningcorporaties, die lopen voor in het voorzien van hun woningen van het verplichte label.
Lees het hele artikel:
http://www.ad.nl/binnenland/article1986489.ece


Energielabel woningen. Uw woonlasten bestaan voor een belangrijk deel uit energiekosten. Bij het kopen of huren van een nieuwe woning is het daarom van belang betrouwbare informatie te hebben over de energiekwaliteit van een woning. Daarom is er het energielabel woningen.

U ziet in één oogopslag of een woning zuinig of onzuinig is. De verwachting is dat zuinige woningen makkelijker verkocht of verhuurd worden, en dat ze dus meer waard zijn. Dat is een extra reden om te investeren in energiebesparing. En energiebesparing is nodig in de strijd tegen klimaatverandering.

http://www.energielabel.nl


Het Energielabel voor huizen.
Het energielabel vertelt ons alles over energiezuinigheid en helpt ons al bij de keuze van onder andere auto's, wasmachines en drogers. Zo spaart u het milieu en uw portemonnee. Maar vanaf 2008 is het zo ver, dan is het energielabel er ook voor huizen.


Huizen en het energielabel.
Vanaf 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen en andere gebouwen bij verkoop of verhuur een energielabel overhandigen aan de koper/huurder. Voor huurwoningen van een woningcorporatie geldt als ingangsdatum 1 januari 2009.


Waarom wordt het energielabel ingevoerd?
Het kabinet wil van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. In dat streven past ook het energielabel. Het kabinet wil de energie-efficiency van 1% naar 2% per jaar brengen en het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020 verhogen. Dit alles binnen het streven om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% terug te brengen ten opzichte van 1990. Binnen Europees verband wordt gestreefd naar gezamenlijke inspanningen als vervolg op het Kyoto-protocol.

Veel vragen over het energielabel voor huizen of woningen vindt u op: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=31995#a1


Wat is een energieprestatieadvies?
Een energieprestatieadvies (EPA) is een advies op maat voor eigenaren van bestaande woningen hoe energie te besparen. U krijgt een EPA na een onderzoek door een gecertificeerde EPA-adviseur. Wat is het verschil tussen een EPA en het energielabel?
Bij het energielabel krijgt u een aantal energiebesparende adviezen. Dit is een lijst met mogelijke standaardmaatregelen die uw woning energiezuiniger maken.


Negatief advies Vereniging Eigen Huis.
Ondanks het feit dat het energielabel verplicht is voor huizen ouder dan tien jaar, adviseert de Vereniging Eigen Huis om het label niet aan te schaffen. De kwaliteit zou namelijk niet gewaarborgd zijn. ‘Mensen krijgen slecht inzicht in waarom hun woning een bepaalde score haalt’, zegt VEH-woordvoerder Hans de la Porte.


Subsidie op zonnepanelen.

Subsidie op zonneboilers.

Is er nog subsidie op dubbel glas? Subsidie komt eraan.

Subsidie op dubbel glas? Subsidie op dubbelglas komt terug.

Subsidie voor windmolens en windenergie.

Groen, groener, groenst

Groen Verder - een on-line magazine

              Deze domeinnaam is beschikbaar  -  www.domeinnaamvoorjou.nl  -  info@domeinnaamvoorjou.nl